Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Ons team

 Notre équipe

 Our team


 
 
 
​​​​Het WIV-ISP beschikt over een lange epidemiologische traditie en heeft ervaring in de samenwerking tussen verschillende  wetenschappelijke disciplines. Dit is ook terug te vinden in de samenstelling van het team:
 
 
 

Naam

Functie/ expertise

Contactgegevens

Lies Gremeaux, PhD

​Programmaverantwoordelijke

Lies.Gremeaux[at]Sciensano.be

Els Plettinckx

Drugsmarkt, criminaliteit en het terugdringen van het drugsaanbod

Els.Plettinckx[at]Sciensano.be

Jérôme Antoine

Belgian Treatment Demand Indicator registratie (TDI)

Jerome.Antoine[at]Sciensano.be

Luk Van Baelen, PhD

Druggerelateerde morbiditeit 

Luk.VanBaelen[at]Sciensano.be

Peter Blanckaert, PhD

​Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD)

Peter.Blanckaert[at]Sciensano.be

  ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
Le WIV-ISP a une longue tradition épidémiologique et une expérience dans la coopération entre les différentes disciplines scientifiques. Ce travail se féflète également dans la composition de l'éqiupe:
 

Nom

Function/ expertise

Contact

Lies Gremeaux, PhD

​Responsable du programme

Lies.Gremeaux[at]Sciensano.be

Els Plettinckx

​Marché de la drogue, criminalité et limitation de l'offre de drogues

Els.Plettinckx[at]Sciensano.be

Jérôme Antoine

Registre belge de l'indicateur de la demande de traitement (TDI)

Jerome.Antoine[at]Sciensano.be

Luk Van Baelen, PhD

​​Morbidité liée à la drogue

Luk.VanBaelen[at]Sciensano.be

Peter Blanckaert, PhD

​Système d'alerte précoce belge des drogue (BEWSD)

Peter.Blanckaert[at]Sciensano.be

 
 
 

 

 

​Sciensano has a long epidemiological tradition and has excellent experience in the collaboration between different scientific disciplines – reflected in the composition of the team of the service illicit drugs:

Naam

Functie

Contactgegevens

Lies Gremeaux, PhD

​Programme coordinator

Lies.Gremeaux[at]Sciensano.be

Els Plettinckx

Drug markets, criminality and supply reduction

Els.Plettinckx[at]Sciensano.be

Jérôme Antoine

Belgian Treatment Demand Indicator register (TDI)

Jerome.Antoine[at]Sciensano.be

Luk Van Baelen, PhD

Drug-related morbidity

Luk.VanBaelen[at]Sciensano.be

Peter Blanckaert, PhD

​​Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD)

Peter.Blanckaert[at]Sciensano.be