Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Links

 Liens

 LinksBelgische gezondheidsenquête - Informatie over de enquête binnen de algemene bevolking [FR-NL-EN]

BELSPO - Het Belgisch wetenschapsbeleid [FR-NL-EN]

BiblioDrogues - Collectie van publicaties over drugs en alcohol [FR]

Breakline - Preventieproject voor en door jongeren die uitgaan [NL]

Cannabis Hulp - Online hulpverlening en preventie voor cannabisgebruikers [NL]

De Druglijn - Informatie over drugs in het algemeen [NL]

Drug Hulp - Online hulpverlening en preventie voor drugsgebruikers [NL]

Drugs in beweging - Preventie-initiatief voor jeugdbewegingen [NL]

Eurotox - Socio-epidemiologisch observatorium voor alcohol en drugs in de Franstalige gemeenschap [FR]

Federale Overheidsdienst Justitie - Thema drugs [FR-NL]​

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Cel Drugs [FR-NL]

FEDITO BXL - Brusselse federatie van centra voor drugsverslaving [FR]

FEDITO Wallonne - Waalse federatie van centra voor drugsverslaving [FR]

IDA - Informatie over drugs en alcohol [NL]

Infor Drogues - Informatie over drugs in het algemeen [FR]

Jopmonitor - Jeugd onderzoeks platform [NL-EN]

Modus Vivendi - Informatie rond preventie en schade-beperkende initiatieven [FR]

OutilsDrogues - Databank van materiaal voor de preventie en harm reduction van drugs of alcohol FR]

Overlegplatform geestelijke gezondheidzorg in gebied Brussel - Hoofdstad [FR-NL]​

Platform voor harm reduction - Initiatief om drugsgerelateerde risico's te beperken [FR]

PortailDrogues – Databank van hulpverleningscentra, opleidingen of documentatie gerelateerd aan drugs en alcohol [FR]

SPZ - Sociaal en psychologisch centrum in de Duitstalige Gemeenschap [DE-FR-NL]

Treatment demand indicator België - Informatie over het registratiesysteem [FR-NL]

VAD - Vereniging voor alcohol en andere drugsproblemen vzw [FR-NL-EN]

VAD Ginger – Informatie over activiteiten die kaderen in alcohol- of drugspreventie [NL]​

Vlaams agentschap zorg & gezondheid - Gezond leven [FR-NL-EN]

VLASPAD (VUB) - Vlaams schoolonderzoekpsroject naar alcohol en andere drugs [NL]

​​​​​​​​​​Enquête de santé en Belgique - Information sur l'enquête dans la population générale [FR-NL-EN]

BELSPO - Politique scientifique fédérale [FR-NL-EN]

BiblioDrogues - Base de données en matière d'addiction [FR]

Breakline - Groupe de prévention pour les fêtards [NL]

Cannabis Hulp - Le traitement et la prévention en ligne pour les consommateurs de cannabis [NL]

De Druglijn - Information sur les drogues en général [NL]

Drug Hulp - Le traitement et la prévention en ligne pour les consommateurs des drogues [NL]

Drugs in beweging - Initiative de prévention pour les mouvements de jeunesse [NL]

EUROTOX - Observatoire socio-Épidémiologique alcool-drogues en Communauté Française [FR]

Service Public Fédéral Santé Publique - Cellule Drogues [FR-NL]

Service Public Fédéral Justice​ - Drogues [FR-NL]

FEDITO BXL - Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes [FR]

FEDITO Wallonne - Fédération Wallonne des institutions pour toxicomanes [FR]

Agence soins et santé - Vivre sainement [FR-NL-EN]

IDA - Information  sur les drogues et l'alcool [NL]

Infor Drogues - Information sur les drogues en général[FR]

Jopmonitor - Plateforme de recherche de jeunes [NL-EN]

Plate-forme de concertation pour la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale [FR-NL]

Modus Vivendi - Information des initiatives de prévention et réduction des risques [FR]

OutilsDrogues - Annuaire d'outils liés à la prévention de l'usage des drogues ou de l'alcool et la réduction des risques [FR]

Plate-forme de réduction des risques - Initiative de réduction des risques [FR]

PortailDrogues – Base de données  des centres de traitement, formations ou documents liés à la drogue et l'alcool [FR]

SPZ - Centre de consultation psychologique ambulatoire en Communauté germanophone [DE-FR-NL]

Treatment demand indicator Belgium - Information sur la système de collecte de l'indicateur  TDI [FR-NL]

VAD - L’Association flamande pour les problèmes d’alcool et autres drogues [FR-NL-EN]

VLASPAD (VUB) - Projet flamand de recherche scolaire sur l'alcool et d'autres drogues [NL]

VAD Ginger – Information sur les activités de prévention liées à la drogue ou à l'alcool [NL]Internal websites

Treatment demand indicator Belgium

Information about the indicator register system [FR-NL]

Early warning system Belgium

Information about
drug-related incidents [EN]

Belgian Health interview survey

Information about thehealth interview survey [FR-NL-EN]

 
External websites

Agency for Care and Health - Healthy lifestyles [FR-NL-EN]​

BELSPO - Belgian science policy office [FR-NL-EN]

BiblioDrogues - Collection of publications over drugs and alcohol [FR]

Breakline - Prevention group for partygoers [NL]

Cannabis Hulp - Online treatment and prevention for cannabis users [NL]

De Druglijn - Information about drugs in general [NL]

Drug Hulp - Online treatment and prevention for drug users [NL]

Drugs in beweging - Prevention initiative for youth movements [NL]

EUROTOX - Socio-epidemiological observatory for alcohol and drugs in the French Community [FR]

Federal Public Service Health - Drugs Cell [FR-NL]

Federal Public Service Justice - Theme drugs [FR-NL]

FEDITO BXL - Brussels federation of centers for drug addiction [FR]

FEDITO Wallonne - Walloon federation of centers for drug addiction [FR]

IDA - Information about drugs and alcohol [NL]

Infor Drogues - Information about drugs in general [FR]

Jopmonitor - Youth research platform [NL-EN]

Mental Health Consultation platform in Brussels - Capital Region [FR-NL]

Modus Vivendi - Information about prevention and harm-reduction initiatives [FR]

OutilsDrogues - Directory of tools related to drugs or alcohol prevention and harm reduction [FR]

Plate-forme de réduction des risques - Initiative to reduce drug-related harm [FR]

PortailDrogues – database of treatment centers, trainings or documentation related to drugs and alcohol [FR]

SPZ - Social and psychological center in the German Community [DE-FR-NL]

VAD - non-profit association for alcohol and other drug problems [FR-NL-EN]

VLASPAD (VUB) - Flemish school research project about alcohol and other drugs [NL]

VAD Ginger – Information about prevention activities related to drugs or alcohol [NL]