Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Illegaal drugsgebruik

 Usage de drogues illégales

 Illegal drug use

 
 

Cannabis gebruik bij studenten in de Vlaamse gemeenschap

 

De relatieve frequentie (%) van ooit, laatste jaar en regelmatig gebruik onder studenten (12-18 jaar oud) tussen 2000 en 2016


VAD LLB NL1.JPG 
Bron: Rosiers, 2017

 

Frequentie van cannabis gebruik (%) bij studenten (gemiddelde leeftijd: 21) onder 'laatste 12 maand' cannabis gebruikers, 2011/2012

Cannabis gebruik
 
Totaal (N=519)
Mannen (N=327)
Vrouwen (N=192)
Tijdsperiode
Niet
<1x/
week
≥1x/
week
Niet
<1x/
week
≥1x/
week
Niet
<1x/
week
≥1x/
week
Academisch jaar
10.5
68.8
20.7
7.8
64.6
27.6
15.0
75.7
9.3
Examen periode
45.3
42.3
12.4
39.0
45.4
15.6
55.5
37.2
7.3
Vakantieperiode
4.3
72.2
23.5
3.2
66.2
30.6
6.2
81.9
11.9
Bron: Rosiers et al., 2014


Druggebruik in België

Percentage van de belgische bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden drugs heeft gebruikt, 2013

​​​ Cannabis​ ​Cocaïne Amfetamines​ ​Opiaten Legal highs​ Anderen​ ​El​ke illegale drug
Mannen ​6.3 ​0.7 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​6.9
Vrouwen​ ​2.9 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​3.2
​15-24 jaar ​12.2 ​0.9 ​1.3 ​0.0 ​0.1 ​0.1 ​12.7
​25-34 jaar ​8.4 ​1.0 ​0.9 ​0.5 ​0.3 ​0.0 ​9.5
​35-44 jaar ​3.3 ​0.4 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.0 ​3.6
​45-54 jaar ​1.2 ​0.2 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.2 ​1.4
​55-64 jaar ​0.4 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.0 ​0.05 ​0.5
​Totaal (15-64 jaar)​​ ​4.6 ​0.5 ​0.2 ​0.2 ​0.1 ​0.1 ​5.1​

Bron: Gisle, 2015

​​​​​​​​​Usage du cannabis chez des étudiants en Communauté flamande

Fréquence relative (%) de l’usage précédemment, l’année dernière et régulière chez les étudiants (12-18 ans) entre 2000 et 2016
 VAD LLB FR.JPG
​Source: Rosiers, 2017
 
 
 
Fréquence de l’usage du cannabis (%) chez les étudiants (moyenne d'âge: 21) au cours des 'douze derniers mois’ des consommateurs de cannabis, 2011/2012
Usage de cannabis
 
Total (N=519)
Hommes (N=327)
Femmes (N=192)
Cadre de temps
Pas du tout
<1x/
semaine
≥1x/
semaine
Pas du tout
<1x/
semaine
≥1x/
semaine
Pas du tout
<1x/
semaine
≥1x/
semaine
Année académique
10.5
68.8
20.7
7.8
64.6
27.6
15.0
75.7
9.3
Période d'examen
45.3
42.3
12.4
39.0
45.4
15.6
55.5
37.2
7.3
Période de vacances
4.3
72.2
23.5
3.2
66.2
30.6
6.2
81.9
11.9

Source; Rosiers et al., 2014

 

Usage des drogues en Belgique

Pourcentage de la population belge de 15 à 64 ans ayant consommé des drogues au cours des 12 derniers mois, 2013

​​ Cannabis​ ​Cocaï​ne Amphétamines​ ​Opiacés Legal highs​ Autres​ Toutes drogues illicites
Hommes ​6.3 ​0.7 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​6.9
Femmes ​2.9 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​3.2
​15-24 ans ​12.2 ​0.9 ​1.3 ​0.0 ​0.1 ​0.1 ​12.7
25-34 ans ​8.4 ​1.0 ​0.9 ​0.5 ​0.3 ​0.0 ​9.5
​35-44 ans ​3.3 ​0.4 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.0 ​3.6
​45-54 ans ​1.2 ​0.2 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.2 ​1.4
​55-64 ans ​0.4 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.0 ​0.05 ​0.5
​Total (15-64 ans)​​​ ​4.6 ​0.5 ​0.2 ​0.2 ​0.1 ​0.1 ​5.1​
Source: Gisle, 2015 


Cannabis use among students in the Flemish Community

 

Relative frequency (%) of ever, last year and regular use among students (12-18 years of age) between 2000 and 2016

Source: Rosiers, 2017

 

Frequency  of cannabis use (%) among students (mean age: 21) in the ‘last 12 months’ cannabis users, 2011/2012

Cannabis Use
 
Total (N=519)
Men (N=327)
Women (N=192)
Time framework
not
<1x/
week
≥1x/
week
not
<1x/
week
≥1x/
week
not
<1x/
week
≥1x/
week
Academic year
10.5
68.8
20.7
7.8
64.6
27.6
15.0
75.7
9.3
Examination period
45.3
42.3
12.4
39.0
45.4
15.6
55.5
37.2
7.3
Holiday period
4.3
72.2
23.5
3.2
66.2
30.6
6.2
81.9
11.9
Source: Rosiers et al., 2014

 

Drug use in Belgium

Percentage of the Belgian population between 15 and 64 years old who used drugs in the past 12 months, 2013

​​ Cannabis​​ ​Cocaine Amphetamines​ ​Opiates Legal highs​ Others​ ​Any illegal drug
Men​ ​6.3 ​0.7 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​6.9
Women​ ​2.9 ​0.3 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​0.1 ​3.2
​15-24 yrs ​12.2 ​0.9 ​1.3 ​0.0 ​0.1 ​0.1 ​12.7
​25-34 yrs ​8.4 ​1.0 ​0.9 ​0.5 ​0.3 ​0.0 ​9.5
​35-44 yrs ​3.3 ​0.4 ​0.3 ​0.3 ​0.1 ​0.0 ​3.6
​45-54 yrs​ ​1.2 ​0.2 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.2 ​1.4
​55-64 yrs ​0.4 ​0.1 ​0.0 ​0.0 ​0.0 ​0.05 ​0.5
​Total (15-64 yrs)​​ 4.6 ​0.5 ​0.2 ​0.2 0.1 ​0.1 5.1​
Source: Gisle, 2015