Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Drugsgerelateerde infectieziekten

 Les maladies infectieuses liées aux drogues

 Drug-related infectious diseases

 
 
Drugsgerelateerde infectieziekten bij injecterende drugsgebruikers in de Vlaamse gemeenschap
 
Prevalentieratio (%) van HIV-seropositief in de Vlaamse gemeenschap tussen 2006 en 2016
 
HIV-seropositief
Jaren​
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2014​ 2015​ 2016
De Sleutel
N
68
54
60
47
29
48
36
53
​35 19​ ​4
%
2.9
3.7
3.3
0.0
3.4
8.3
0.0
1.9
​0.0 ​0.1 ​0.0
Free Clinic
N
336
408
329
334
282
328
357
382
​370 .​ .​
%
5.7
5.9
6.4
5.1
5.3
4.6
3.9
5.0
​5.7 ​. .​
N: totaal aantal injecterende druggebruikers die werden getest (enkel geldige tests)
Bron: De Sleutel and Free Clinic

Prevalentieratio (%) van hepatitis C in de Vlaamse gemeenschap tussen 2006 en 2016
 
Hepatitis C
Jaren
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2014​ 2015​ 2016​
De Sleutel
N
69
53
63
46
32
52
35
55
​40 ​21 ​5
%
36.2
34.0
27.0
30.4
28.1
42.3
17.1
21.8
​27.5 ​33.0 ​40.0
Free Clinic
N
342
311
335
345
295
340
405
399
​399 .​ ​.
%
78.7
80.1
80.9
80.9
80.0
81.5
75.3
73.4
​75.2 ​. ​.
N: totaal aantal injecterende druggebruikers die werden getest (enkel geldige tests)
Bron: De Sleutel and Free Clinic
 

Prevalentieratio (%) van hepatitis B in de Vlaamse gemeenschap tussen 2006 en 2016
 
Hepatitis B
Years
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2014​ 2015 2016
De Sleutel
 
HBsAg
N
63
45
54
44
29
47
36
50
​33 18​ 4​
%
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
4.3
3.0
0
​0.0 ​5.6 ​0.0
antiHBc
N
38
28
38
28
22
36
28
32
​24 15​ 1​
%
15.8
25.0
2.6
7.1
0.0
16.7
11.0
6.3
​4.2 6.7​ ​0.0
antiHBs
N
57
45
49
40
30
47
33
43
​34 ​17 4​
%
12.3
11.1
18.4
25.0
20.0
25.5
33.0
13.9
​23.5 ​17.6 ​0.0
Free Clinic
 
HBsAg
N
334
307
328
336
281
326
386
379
​373 ​. ​.
%
1.5
2.6
4.0
4.2
2.8
3.7
2.6
1.6
​1.9 . .​
antiHBc
N
329
303
323
330
277
323
374
366
​361 ​. .​
%
55.0
53.5
57.3
56.1
56.3
55.1
49.5
48.1
​49.0 ​. ​.
antiHBs
N
-
-
327
334
279
327
379
371
​369 .​ ​.
%
-
-
50.2
51.8
55.2
52.3
49.9
50.1
​52.8​ ​. ​.
N: totaal aantal injecterende druggebruikers die werden getest (enkel geldige tests)
Bron: De Sleutel and Free Clinic


Preventie van drugsgerelateerde infectieziekten bij spuitenruil programma's in België
 
Aantal spuiten die in de Vlaamse (VL) en Franstalige (FR) gemeenschap werden verdeeld en gerecupereerd door spuitenruil programma's en apothekers tussen 1995 en 2016
 
[notitie: de data van 2008 van de Franse gemeenschap ontbreken omwille van reorganisatieredenen; het aantal geregistreerde naalden van de Vlaamse gemeenschap gaan zowel over spuitenruil organisaties als apothekers]
 
Bron: Hogge, personal communication, 2015, 2016, 2017; Windelinckx, 2011; Windelinckx, 2012; Windelinckx, 2013; Windelinckx, 2014; Windelinckx, 2015; Windelinckx, 2016​​​​​​​​​​Windelinckx, 2016​
​​​​​​​


Les maladies infectieuses liées à la drogue parmi les usagers de drogues injectables en Communauté flamande
 
Proportion (%) de séropositifs au VIH entre 2006 et 2016
VIH-seropositive
​​Années
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013​
2014​ ​2015 2016
De Sleutel
N
68
54
60
47
29
48
36
53
​35 19​ 4​
%
2.9
3.7
3.3
0.0
3.4
8.3
0.0
1.9
​0.0 ​0.1 ​0.0
Free Clinic
N
336
408
329
334
282
328
357
382
370 ​. .​
%
5.7
5.9
6.4
5.1
5.3
4.6
3.9
5.0
5.7 ​. ​.
N: nombre total d’UDI qui ont été testés (tests valides seulement)
Source: De Sleutel et Free Clinic
 
 
 
Proportion (%) d'hépatite C entre 2006 et 2016
Hépatite C
Années
 ​
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​​2014 ​2015 ​2016
De Sleutel
N
69
53
63
46
32
52
35
55
​40 ​21 5​
%
36.2
34.0
27.0
30.4
28.1
42.3
17.1
21.8
​27.5 ​33.0 40.0​
Free Clinic
N
342
311
335
345
295
340
405
399
399 ​.
%
78.7
80.1
80.9
80.9
80.0
81.5
75.3
73.4
75.2 ​.

N: nombre total d’UDI qui ont été testés (tests valides seulement)

Source: De Sleutel et Free Clinic

 

 

Proportion (%) d'hépatite B entre 2006 et 2016
Hépatite B
Années​
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2014 2015​ 2016​
De Sleutel
 
​​ ​​
HBsAg
N
63
45
54
44
29
47
36
50
​33 ​18 ​4
%
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
4.3
3.0
0
​0.0 ​5.6 ​0.0
antiHBc
N
38
28
38
28
22
36
28
32
​24 ​15 ​1
%
15.8
25.0
2.6
7.1
0.0
16.7
11.0
6.3
​4.2 ​6.7 ​0.0
antiHBs
N
57
45
49
40
30
47
33
43
​34 17​ ​4
%
12.3
11.1
18.4
25.0
20.0
25.5
33.0
13.9
​23.5 ​17.6 0.0​
Free Clinic
HBsAg
N
334
307
328
336
281
326
386
379
​373 .​ ​.
%
1.5
2.6
4.0
4.2
2.8
3.7
2.6
1.6
​1.9 .​ .​
antiHBc
N
329
303
323
330
277
323
374
366
​361 ​. ​.
%
55.0
53.5
57.3
56.1
56.3
55.1
49.5
48.1
​49.0 ​. ​.
antiHBs
N
-
-
327
334
279
327
379
371
​369 ​. ​.
%
-
-
50.2
51.8
55.2
52.3
49.9
50.1
​52.8 .​ ​.

   N: nombre total d’UDI qui ont été testés (tests valides seulement)

   Source: De Sleutel et Free ClinicSource: De Sleutel et Free Clinic

 


Prévention des maladies infectieuses liées à la drogue par les programmes d’échange de seringues en Belgique

Nombre de seringues distribuées et récupérées dans la Communauté flamande (FL) et française (FR) par les programmes d’échange de seringues et les pharmaciens entre 1995 et 2016
 
[note: les données de 2008 pour la Communauté française manquent pour cause de réorganisation; le nombre de seringues inscrites pour la Communauté flamande inclut les programmes d’échange de seringues et les pharmacies]
 
Source: Hogge, personal communication, 2015, 2016, 2017; Windelinckx, 2011; Windelinckx, 2012; Windelinckx, 2013; Windelinckx, 2014; Windelinckx, 2015; Windelinckx, 2016Windelinckx, 2017
 
 
Drug-related infectious diseases among injecting drug users in the Flemish Community
 
 
Prevalence rate (%) of HIV-seropositivity in the Flemish Community between 2006 and 2016
 
HIV-seropositive
Years
​ ​​​
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2​​014​ ​2015 ​2016
De Sleutel
N
68
54
60
47
29
48
36
53
​35 19​ 4​
%
2.9
3.7
3.3
0.0
3.4
8.3
0.0
1.9
0.0 0.1​ 0.0​
Free Clinic
N
336
408
329
334
282
328
357
382
​370 ​. .​
%
5.7
5.9
6.4
5.1
5.3
4.6
3.9
5.0
5.7 ​. .​
N: total number of IDUs who were tested (valid tests only)
Source: De Sleutel and Free Clinic
 
Prevalence rate (%) of Hepatitis C in the Flemish Community between 2006 and 2016
 
Hepatitis C
Years
​​
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​​2014 2015​ ​2016
De Sleutel
N
69
53
63
46
32
52
35
55
​40 21​ ​5
%
36.2
34.0
27.0
30.4
28.1
42.3
17.1
21.8
27.5 ​33.0 40.0​
Free Clinic
N
342
311
335
345
295
340
405
399
​399 ​. .​
%
78.7
80.1
80.9
80.9
80.0
81.5
75.3
73.4
75.2 . .​
N: total number of IDUs who were tested (valid tests only)
Source: De Sleutel and Free Clinic
 
Prevalence rate of Hepatitis B in the Flemish Community between 2006 and 2015
 
Hepatitis B
Years​
2006​
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
​2014 2015​ 2016
De Sleutel
 
HBsAg
N
63
45
54
44
29
47
36
50
​33 18​ 4​
%
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
4.3
3.0
0.0
​0.0 ​5.6 0.0​
antiHBc
N
38
28
38
28
22
36
28
32
​24 ​15 ​1
%
15.8
25.0
2.6
7.1
0.0
16.7
11.0
6.3
​4.2 6.7​ ​0.0
antiHBs
N
57
45
49
40
30
47
33
43
​34 17​ ​4
%
12.3
11.1
18.4
25.0
20.0
25.5
33.0
13.9
​23.5 17.6​ ​0.0
Free Clinic
 
​ ​
HBsAg
N
334
307
328
336
281
326
386
379
373 ​. ​.
%
1.5
2.6
4.0
4.2
2.8
3.7
2.6
1.6
​1.9 ​. ​.
antiHBc
N
329
303
323
330
277
323
374
366
​361 ​. ​.
%
55.0
53.5
57.3
56.1
56.3
55.1
49.5
48.1
​49.0 ​. ​.
antiHBs
N
-
-
327
334
279
327
379
371
​369 ​. ​.
%
-
-
50.2
51.8
55.2
52.3
49.9
50.1
​52.8 ​. ​.
N: total number of IDUs who were tested (valid tests only)
Source: De Sleutel and Free Clinic
 
 
Prevention of drug-related infectious diseases by syringe exchange  programmes in Belgium
 
 
Number of syringes distributed and recuperated in the Flemish (FL) and French Community (FR) by 
needle exchange programmes and by pharmacists between 1995 and 2016
 
[note: the data 2008 for the French Community are lacking as a result of reorganization; the number of registered needles for the Flemish Community consider both syringe exchange services and pharmacies]
 
Source: Hogge, personal communication, 2015, 2016, 2017; Windelinckx, 2011; Windelinckx, 2012; Windelinckx, 2013; Windelinckx, 2014; Windelinckx, 2015; Windelinckx, 2016Windelinckx, 2017​