Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Laatste nieuws

 Dernières informations

 Latest News

​BELANGRIJK
Hepatitis screening
Eerste hulp bij drugsincidenten
Het afval van drugslabo's zijn zeer gevaarlijk


​GEPUBLICEERD
Nationaal drugsrapport 2018 België​​
Europees drugsrapport 2018
Nieuw rapport van EMCDDA over druggerellateerde related doodslag in Europa​
Nieuw rapport van EMCDDA over de actieve detectie van overdraagbare ziekten in gevangenissen​
Nieuw rapport van EMCDDA over drug squads
Nieuw rapport van EMCDDA over het ontwikkelen van monitoring van de aanbodzijde van de drugsmarkt in Europa​
Nieuw rapport van EMCDDA over ​drugs en het darknet
Nieuw rapport van EMCDDA over druggerelateerde infectieziekten in Europa
Nieuw rapport van EMCDDA over gezondheid en sociale antwoorden voor drugsproblemen
Nieuw rapport van EMCDDA over kosten gerelateerd aan drugsbehandeling 
Nieuw rapport van EMCDDA over het evalueren van drugsbeleid
Resultaten van de gezondheidsenquête 2013
Nieuw rapport van EMCDDA over behandeling van cannabis gerelateerde stoornissen​
Nieuw rapport van EMCDDA over preventie opiaatoverdoses met naloxone om mee naar huis te nemen
Nieuw rapport van EMCDDA over internet en de drugsmarkt​
Nieuw rapport van EMCDDA over illegale drugs in het afvalwater
Nieuw rapport van EMCDDA over de drugsmarkt
Nieuw rapport van EMCDDA over de recente veranderingen in de MDMA/ecstasy markten in Europa​​

COMMUNICATIE 
VAD
Nieuwe website quality nights​​Wil je meer weten​?

​​Organisatie.jpg
Info.jpg 
Drugs en statistics.jpg
Drugs en statistieken 
 
  


Openbaar onderzoek.jpg
Onderzoek
Documentatie.jpg
Documentatie​
Links.jpg
Links​
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


IMPORTANT

Le dépistage de l'hépatite

Premiers soins en cas d'incidents de la drogue

Les déchets des laboratoires de drogues sont très dangereux


PUBLIÉ

Rapport national sul les drogues​ 2018 Belgique​

Rapport européen sur les drogues 2018

Nouveau rapport européen sur les homicides liés à la drogue en Europe​​

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur le dépistage actif de cas de maladies transmissibles en milieu carcéral

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur les brigades des stupéfiants

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur le développement de la surveillance de l'offre de drogues en Europe

Nouveau rapport européen sur les drogues et le darknet

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur les maladies infectieuses liées aux drogues

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur la santé et les réponses sociales liées aux drogues​

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur les dépenses liées au traitement de la toxicomanie

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur l'évaluation de la politique en matière de drogues​

Résultats de l'enquête de santé 2013

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur le traitement des troubles liés au cannabis​

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur la prévention des surdoses en opiacé à l'aide de naloxone à emporter à domicile

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur l'internet et la marché des drogues illicites​ 

Nouveau rapport de l' EMCDDA sur des drogues illicites dans l'eaux urbaines résiduaires

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur des marchés de drogues

Nouveau rapport de l'EMCDDA sur les changements récents des marchés MDMA/ecstasy en Europe


COMMUNICATION 

VAD​

Nouveau site web quality nightsVoulez-vous en savoir plus?


​​​​​​​Organisatie.jpg
Info.jpg
Info Drogues
Drugs en statistics.jpg
Drogues et statistiques